verhalen in glas in lood

Deze website is een
activiteit van het
museum voor
vlakglas- en emaillekunst

Ravenstein

verhalen in glas in lood

Deze website is het resultaat van het project 'documentatie glas in loodramen Streekimpuls Maas en Meierij' van het museum voor vlakglas- en emaillekunst in Ravenstein.

Uitgangspunt van het project was de constatering dat veel mensen, en vooral de jeugd, de betekenis niet meer kennen van de verhalen en figuren die afgebeeld zijn in de glas in loodramen in kerken en andere gebouwen.

Door deze verhalen toegankelijk te maken zouden de verhalen en daarmee ook de ramen voor een breder publiek meer kunnen gaan leven. De kans dat daardoor de ramen behouden blijven zal daarmee toenemen.

Een eerste aanzet voor het project is in 2008 uitgevoerd met 6 kerken en een kapel in Ravenstein en directe omgeving. Daarvoor is subsidie ontvangen van de provincie Noord Brabant in het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed.

Dit leidde tot veel positieve reacties, zodat een groter project werd geformuleerd voor 23 kerken in het gebied dat zich uitstrekt van Ravenstein tot en met St. Michielsgestel. Voor dit project werd subsidie toegezegd door de provincie Noord Brabant en de betreffende gemeenten : Bernheze, Landerd, Maasdonk, St. Michielsgestel, Oss en Uden. In het kader van de versterking van de leefbaarheid van het platteland werden de Nederlandse subsidies verdubbeld uit het Leader-programma van de EU.

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
Europa investeert in zijn platteland
Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale
           

Door de medewerksters van het museum Annemieke Müller, Annet van Oort, Joke Wilkens en Claartje Wingens zijn de afbeeldingen in de ramen geďnventariseerd en gedocumenteerd en is onderzocht welke verhalen en figuren afgebeeld zijn. Andere medewerkers van het museum, Ed Brandt en Frans Ruijs, hebben een installatie ontworpen en gebouwd waarmee de foto's op 7 meter hoogte gefotografeerd konden worden, zodat zo weinig mogelijk vertekening zou optreden. De foto's zijn opgenomen door Edward Aghina ondersteund door Marieke Klink. Edward Aghina heeft ook de foto's bewerkt. Vaak was het nodig meerdere opnames van een raam te maken in verband met het verschil in licht op verschillende hoogtes of omdat een kruisbeeld, een lamp of andere obstakels het directe zicht op het raam belemmerde.

De teksten zijn geschreven door Annemieke Müller en Jan Klink en vervolgens kritisch beoordeeld, aangevuld en vaak ook herschreven door kunsthistoricus Ernst van Raaij. Fotos' en teksten zijn verwerkt tot deze website door Jan Klink. Daarbij zijn ook de gegevens uit het project van 2008 verwerkt.

De teksten en foto's worden ook gepubliceerd in een boekje per gebouw. De vormgeving daarvan is verzorgd door Tonny Teuwisse. Aan al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan het project wordt een exemplaar beschikbaar gesteld. De boekjes zijn, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar bij het museum in Ravenstein : info@museumravenstein.nl.

Het plan is de informatie ook beschikbaar te stellen aan de eigenaren van de gebouwen zodat deze de teksten en foto's eventueel op hun eigen website kunnen plaatsen.

Er wordt overlegd over het opnemen van de foto's met teksten in de Brabant Cloud.

De informatie is op deze website onder andere toegankelijk via een kaart. Deze kaart is ook beschikbaar als een iphone-app. Op basis van de plaats waar men zich bevindt krijgt men dan de informatie over de ramen in de directe omgeving te zien.

De boekjes met de foto's en verhalen in de glas in loodramen per kerk zijn te koop bij het museum : info@museumravenstein.nl. De prijs is afhankelijk van het aantal pagina's : zie de prijslijst.


Meer informatie over glas-in-lood-ramen en (vlak)glaskunst in het algemeen vindt u op de website van het museum voor vlakglas-en emaillekunst
www.museumravenstein.nl.

glas-in-loodramen elders

Het museum vooor vlakglas- en emaillekunst verzamelt als glasmuseum foto's van glas-in-loodramen elders. Deze foto's worden op de foto-website flickr.com geplaatst.


reportage van lokale omroep DTV naar aanleiding van de eerste drukproef van een boekje